Добре дошли в нашия магазин!
Каквото правим, го правим добре!
Категории

0

Акордеонни категории

Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност 

на „ДентаТехника“ ЕООД, ЕИК 131022750
Със седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бул. „Андрей Ляпчев“ №66


 

 1.  „ДентаТехника“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни - Удостоверение № 25390. При извършване на обработка на лични данни ще се ръководи от следните принципи: законосъобразност на обработването, прозрачност, отчетност и точност, свеждане на набора от данни до минимум и ограничение на целите и съхранението така, че да бъдат защитени правата и интересите на лицата, чиито данни се обработват.
 2. В хода на дейността си „ДентаТехника“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни, които включват предоставени чрез формата за регистрация данни, а също и електронни инструменти като бисквитки, връзки,  IP адрес и други интернет инструменти за събиране на информация. Защитата на Вашата неприкосновеност е наш основен приоритет. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран клиент.  ДентаТехника ще задържи Вашите лични данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват. След това личните данни ще бъдат изтрити, освен ако норматичен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.  

        ВАЖНО! Когато публикувате във форуми, чатове или социални мрежи, личната информация, която споделяте е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях.  В тези случаи Вие лично носите отговорност за личната информация, която избирате да предоставите.

 1. Личните Ви данни ще бъдат използвани единствено за целите, предвидени в законодателството и Общите условия за изпълнение на договор и осигуряване на ефективно обслужване. Тези цели са: информиране относно търговските продукти и услуги, които предлагаме, чрез предоставяне на актуална информация за техните характеристики и наличности; известяване за наличие на нови такива посредством сайта и електронната поща; извършване на маркетингови проучвания; предлагане на персонализирани оферти на база на Вашите предпочитания; изпълнение на направена чрез сайта, електронната поща или по телефон от Вас поръчка.  

 2.  Попълвайки формата за регистрация, Вие предоставяте доброволно данните си за целите, предвидени по-горе, и се съгласявате те да бъдат съхранявани за срок от 6 години, за да можем да осигурим най-бързо и ефикасно обслужване при последващи Ваши запитвания и поръчки. Въпреки това във може да заявите заличаване на Вашите данни съгласно настоящата Политика, като при последваща поръчка или запитване ще трябва да предоставите наново нужната информация. 
 3. Нашите задължения са:
  - Да събираме само толкова информация, колкото е необходима за изпълнение на договор от наша страна, за да не обработваме данни за цели, несъвместими с характера на целта, за която са предоставени;
  - Да осигуряваме възможно най-скоро след заявлението Ви достъп до данните Ви, така че във всеки един момент да може да упражните правата си, предвидени в закона и настоящата Политика;
  - Да Ви уведомим, ако данните Ви бъдат обект на разкриване на трети лица извън предвидените в закон случаи;
  - Да заличим всички данни, за които се окаже, че са предоставени без съгласието или знанието на титуляра на данните;
  - Да изпълняваме всички други наши задължения, предвидени в действащото законодателство.

 1. Като потребители Вие разполагате със следните права:
  - Да възразите конкретни Ваши данни да бъдат обработвани, ако те надхвърлят необходимото за изпълнение на договор от наша страна;
  - Да получите достъп до данните, които съхраняваме, за да правите справки или изменения на данните си;
  - Да упражните правото си на изтриване на данните, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани  

  - Да подадете сигнал до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е извършено нарушение на Вашите права. Този сигнал може да бъде подаден по електронен път на адрес www .cpdp.bg

Използвайки сайта ни, Вие заявявате, че сте запознати и съгласни с настоящата Политика за поверителност и с Общите условия на „ДентаТехника“ ЕООД. Политиката за поверителност може да бъде допълвана и изменяна, като потребителите ще бъдат уведомени за това на видно място на интернет страницата.

Най-продавани

Новини

Ново! Bredent вече с представителство в България
Форма за онлайн поръчка тук: https://bit.ly/2DkAsLS    
Bego VarseoSmile Crown plus - световна новост на денталния пазар!