Добре дошли в нашия магазин!
ПОСВЕТЕНИ НА ДЕНТАЛНОТО СЪВЪРШЕНСТВО
Категории

0

Акордеонни категории

Проектиране и узаконяване

Ако ви предстои откриване на дентална практика,
Ако ви предстои преместване на съществуваща практика,

ДентаТехника ще ви помогне да:

 • Подготвите строителните книжа за узаконяване на помещението.
 • Сключите договор с експлоатационните дружества – ВиК и Енергоснабдяване.
 • Придвижите строителната документация за издаване на разрешение за преустройство и разрешение на ползване.
 • Как да регистрирате практиката си в РЗИ, Медицински надзор.
 • Консултации за узаконяване на рентгенова апаратура. Процедури. Документи.

Проектиране на дентални и медицински центрове, рентгенови кабинети, зъботехнически лаборатории

Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, електро, отопление и вентилация, конструктивно становище, техническа обосновка по лъчезащита /за рентгенови кабинети/.

Съгласуване на проектната документация и узаконяване

 • РЗИ
 • ПБ – служба за пожарна безопасност
 • Експлоатационни дружества
 • Община
 • Одобряване на проекти
 • Разрешение за строеж
 • Удостоверение за ползване
 • Окомплектоване на документацията за независим строителен надзор в проектирането и строителството и ДНСК

За рентгени и рентгенови кабинети:

 • Съгласуване и узаконяване пред Национален център по радиологична и радиационна защита и Агенция за ядрено регулиране.
 • Протоколи за монтаж и сервиз на рентгенови апарати
 • Договори за доставка, сервизно обслужване и санитарно разрешително за внос
 • Програма за осигуряване на качество при монтаж
 • Протоколи за изпитване на апаратите и заземяването им
 • Заземяване на апаратите
 • Доставка на лъчезащитни средства: яки, престилки, оловна ламарина, оловно стъкло, защитни паравани.

Референтни проекти:


Най-продавани

Новини

Ново! Bredent вече с представителство в България
Ново! Bredent вече с представителство в България
Кампания 3+1 директни възстановителни материали от GC
Кампания септември 2020г.    
Bego VarseoSmile Crown plus - световна новост на денталния пазар!
Bego VarseoSmile Crown plus - световна новост на денталния пазар!