Perossal - botiss® - нанокристален калциево-фосфатен матрикс

Perossal е уникален, синтетичен и резорбируем костозаместващ материал. Представлява комбинация от нанокристалинен хидроксилапатит и калциев сулфат.

 

Нанокристалинният хидроксиапатит дава на perossal високоспецифична повърхност, която позволява на протеини и растежни фактори да се свързват директно с нея и в резултат контролирано да стимулират тъканите по съседство.

 

Мрежата от нано и микропори дава възможност материалът предварително да се зареди с течности (антибиотици) и те контролирано да се отделят във времето. Perossal осигурява насочена костна регенерация като едновременно стабилизира екстракционната рана.

 

Характеристики:

- Обем и механична стабилност

- Синтетичен, резорбируем и безопасен

- Нано и микро пори

- Нано Хидроксилапатит/ калциев сулфат

- Стимулира костен растеж

- Възможност за зареждане с АБ

- Контролирано удължено освобождаване на течности АБ

 

Индикация: Имплантология, Орална и Лицево- челюстна хирургия

- костни дефекти

- екстракционни рани в комбинация с антибиотици в инфектирани/контаминирани костни области

 

 

 

Официален сайт - www.botiss.com

On-line запитване


Дентална медицина