Mucoderm - botiss® - 3D мекотъканен графт

Mucoderm е колагенов тъканен матрикс извлечен от свинска дерма и преминал през многоетапен процес на пречистване, което премахва всички потенциални за отхвърляне компоненти от дермата. Резултатът е триизмерен стабилен матрикс състоящ сеотколаген и еластин.

 

Mucoderm® поддържа реваскуларизирането и бързото мекотъканно интегриране и е отлична алтернатива на собствената съединителна тъкан на пациента. След поставяне, кръвта на пациента инфилтрира mucoderm през триизмерната мекотъканна мрежа, позволявайки на множество клетки да започнат процеса на реваскула- ризиране.

 

Характеристики:

- Бърза реваскуларизация и интеграция

- Мекотъканно заместване без вземане на

  автографт от небцето

- Напълно ремоделиране в собствените

  тъкани на пациента

- Време на резорбция 6-12м

- Лесно поставяне и адаптиране

- Може да се изреже в определена форма

- Дебелина приблизително 1.2-1.7 мм

 

Показанния: Имплантология, Пародонтология и орална хирургия

- Мекотъканна аугментация

- Окриване на корени/фуркации

- Мекотъканен графт в комбинация

  с GBR/GTR

- Увеличаване на прикрепената гингива

 

Официален сайт - www.botiss.com

On-line запитване


Дентална медицина